Ondernemen

What’s in a name? Handelsnaam, merknaam, vennootschapsnaam

Vennootschapsvorm kiezen

Toen we ondertussen iets meer dan een jaar geleden Sparkling Arrow boven de doopvont hielden, hadden we een belangrijke beslissing te nemen: welke vennootschapsvorm kiezen we, en hebben we eigenlijk wel een extra vennootschap nodig?

Voor onze afzonderlijke activiteiten hebben we elk een gewone commanditaire vennootschap (meestal afgekort als g.c.v. of comm.v.). Zo’n g.c.v. lijkt redelijk goed op een bvba, maar was destijds een stuk goedkoper en eenvoudiger om op te richten. Zelf heb ik daarnaast ook een eenmanszaak. Het leek ons al te gek om met z’n tweeën vier zaken en bijhorende juridische entiteiten te hebben. 

Vooral omdat je voor elke zaak, elke vennootschap, natuurlijk een afzonderlijke boekhouding moet bijhouden, en, niet onbelangrijk, afzonderlijke belastingen en btw betaalt. Die betalen we nu uiteraard ook, maar het leek ons in strijd met ons principe om alles lean aan te pakken, om onszelf met extra administratie te belasten voor een project waarvan we toen nog niet wisten of het ooit iets zou worden. Dus gingen we op zoek naar een alternatief.

Handelsnaam

En gelukkig voor ons en onze administratieve workload bestaat er zoiets als een handelsnaam. ‘Een handelsnaam is de naam waaronder een handelsonderneming aan het handelsverkeer deelneemt. Een handelsnaam wordt gebruikt om een onderneming van andere ondernemingen te onderscheiden en heeft daarnaast ook een publicitaire functie’ luidt het dan.

Een handelsnaam hoef je niet formeel te registreren. Het recht op een handelsnaam is voor wie hem als eerste zichtbaar, publiek en voortdurend gebruikt. In ons geval is Sparkling Arrow een handelsnaam van Centotto Communications g.c.v. en Cactus Communications g.c.v.

Merknaam

Een merknaam gebruik je om je producten of diensten te benoemen en te onderscheiden. Wanneer je je merk registreert, geldt voor andere partijen een exclusief verbod om jouw merknaam te gebruiken binnen het ganse territorium waarvoor het is geregistreerd. Dat is bij een handelsnaam niet het geval.

Om het nog maar eens op onszelf te betrekken: Communicatiescan is een merknaam van Sparkling Arrow.

Vennootschapsnaam

De vennootschapsnaam ten slotte is de officiële naam van een rechtspersoon die is opgenomen in de statuten van een onderneming en waarvan de oprichting werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een vennootschapsnaam heeft in wezen geen publicitaire functie, maar het is natuurlijk perfect mogelijk om dezelfde benaming te hanteren als vennootschapsnaam en als handelsnaam.

Samengevat komt het er dus op neer dat Communicatiescan een merknaam is om de producten te benoemen van Sparkling Arrow, wat op zijn beurt een handelsnaam is van de rechtspersonen Centotto Communications g.c.v. en Cactus Communications g.c.v. En dat laatste staat netjes vermeld op onze facturen en andere officiële documenten.

Simpel toch? Het is in elk geval eenvoudiger dan met tweeën vier boekhoudingen beheren.