Online marketing

Waarom we niet op Twitter of Facebook zitten

Sparkling_Arrow_social_media

“Tiens, jullie zijn toch ook social media experts? Waarom zitten jullie dan enkel op LinkedIn en niet op Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter en Facebook?”

Time is money

De vraag stellen is ze beantwoorden. We schreven al eerder dat we ook bij Sparkling Arrow in de val getrapt zijn waarbij we onze eigen social media op een laag pitje zetten en dat pitje de facto lieten uitdoven omdat we onze tijd prioritair aan aan onze klanten spendeerden. In de wetenschap dat we op dit moment ‘slechts’ op een 1 social medium, Linkedin, aanwezig zijn, is dat best wel veelzeggend.

Een eerste afweging die je dus moet maken, is hoeveel tijd je wil en kan besteden aan het onderhouden van je eigen social media.

Content is key

Daarnaast is het uiteraard ook van cruciaal belang dat je de loyauteit van je (toekomstige) volgers met voldoende gevarieerde, boeiende en relevante content kan belonen. Als je op verschillende kanalen verschillende doelgroepen bereikt, kan je ermee weg komen om dezelfde content op je verschillende kanalen te publiceren. Zit er echter een, al dan niet grote, overlap tussen je volgers op verschillende social media, dan moet je resoluut kiezen voor verschillende boodschappen op elk kanaal.

En dit brengt ons naadloos bij de derde overweging die je moet maken voor je beslist of je op een of meerdere kanalen aanwezig wil of moet zijn.

The medium makes the message

Ieder socialemediakanaal heeft zijn eigen type boodschappen. En ja, Instagram en TikTok zijn dezer dagen het van het, en de waan van de dag zegt dat je niet meetelt als je er niet aan meedoet. “Dat klopt,” hoor ik u zeggen, “de concurrentie doet dat ook, dus ik kan niet achterblijven, toch?” Dat is inderdaad een afweging die je kan en moet maken. Toch zijn we er bij Sparkling Arrow voorstander van om van je eigen sterkte uit te gaan en niet blindelings, kuddegewijs, de concurrentie te kopiëren. Een socialemediakanaal aan je portfolio toevoegen enkel en alleen omdat de concurrentie dat ook doet, is geen goede reden. 

Dus, voor je als bedrijf halsoverkop accounts aanmaakt en dit ook meteen actief promoot via je e-mailhandtekening en met directe links op je website, stel je je best de vraag of jouw product of dienst zich hier wel toe leent. Met Sparkling Arrow deden we de oefening en het was snel duidelijk dat wij onze diensten niet visueel kunnen vermarkten, dus doen we dat ook niet en vind je ons niet op de Instagrams, TikToks en Snapchats van deze wereld.

Your network makes the dream work

En zo maakten we per kanaal de afweging of het geschikt was enerzijds om onze boodschap te verspreiden en anderzijds of we er onze doelgroep op een efficiënte manier mee zouden bereiken. Want inderdaad, ook hen mag je niet uit het oog verliezen. Sparkling Arrow biedt typische b2b-services aan, we zitten dus niet op Facebook en Twitter, want de kans dat een bedrijf in 2020 communicatiehulp gaat zoeken op Facebook is wel heel erg klein. Enkel en alleen vertrouwen op onze website is dan ook weer geen optie, want die is te statisch (ook al updaten we die geregeld), dus we kozen doelbewust voor de combinatie met één socialemediakanaal, LinkedIn.

Daar bevindt ons professioneel netwerk zich, daar zijn bedrijven echt actief, daar kunnen we sleutelfiguren bij andere bedrijven aanspreken en uitnodigen om onze bedrijfspagina te volgen. Onze doelgroep kunnen we dus het gemakkelijkst benaderen via LinkedIn en onze ‘targets’ zijn er wellicht ook ontvankelijker voor onze boodschap omdat het type boodschappen dat we versturen op LinkedIn ook volledig past binnen het verwachtingspatroon van wie er actief is.

Dit alles belet uiteraard niet om regelmatig ook iets over je bedrijf te delen op je eigen socialemediakanalen en dus ook je niet-professionele netwerk te informeren, maar doe dat met mate. Op een etentje met vrienden zit je toch ook niet de hele tijd over je werk te leuteren? Wel dan.